Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Oργανικά αποτυπώματα

Oργανικά αποτυπώματα

Σειρά από οργανικά αποτυπώματα

12 x 8 x 6 cm ( ενδεικτικό μέγεθος ενός )

Γύψος

Προσωπική  συλλογή, 1988