Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Einstein

Einstein

Einstein - Έλλειψη

Εγκατάσταση

190 x 500 x 300 cm

Χρωματισμένος χάλυβας, πωρόλιθος, καθρέφτης cool light

Ουλμ, Γερμανία, 2004