Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Φιλόσοφος Αριστοτέλης

Φιλόσοφος Αριστοτέλης

Ανδριάντας φιλόσοφου Αριστοτέλη

330 x 160 x 110 cm

Μπρούτζος

Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010