Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Τρωάδες

Τρωάδες

Τρωάδες

Σύνθεση δύο έργων σε χάλυβα

Έργο 1 : 350 x 350 x 130 cm

Έργο 2 : 250 x 400 x 130 cm

Προσωπική συλλογή, 1989