Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Σειρά DNA

Σειρά DNA

Σειρά DNA

10 x 30 x 20 cm ( ενδεικτικό μέγεθος ενός )

Χρωματισμένος χάλυβας

Προσωπική  συλλογή, 1989