Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Πύλη 5

Πύλη 5

Πύλη 5

Λεμεσός - Θεσσαλονίκη, "Αδελφές Πόλεις",

στο πλαίσιο Διεθνούς Συμπόσιου Γλυπτικής

στην Επίχωση Λεμεσού, Κύπρος, 1999