Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Πύλη 4

Πύλη 4

Πύλη 4

400 x 550 x 450 cm ( μεταβλητές συνθέσεις - μεταβλητές διαστάσεις )

Χρωματισμένος χάλυβας

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2001