Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Πύλη 3

Πύλη 3

Πύλη 3

800 x 400 x 300 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2001