Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Πύλη 2

Πύλη 2

Πύλη 2

280 x 500 x 60 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2001