Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Πύλη 1

Πύλη 1

Πύλη 1

400 x 1000 x 300 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2000