Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Ορίζοντας 8

Ορίζοντας 8

Ορίζοντας 8

50 x 120 x 30 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Προσωπική συλλογή, 2000