Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Ορίζοντας 6

Ορίζοντας 6

Ορίζοντας 6 - Ουράνιος Ορίζοντας / Δόξα στους Ουρανούς

240 x 50 x 50 cm

Χρωματισμένος γύψος

Προσωπική συλλογή, 2000