Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Ορίζοντας 4

Ορίζοντας 4

Ορίζοντας 4 - Ορίζοντας την Ελπίδα

270 x 200 x 50 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 2013