Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Ορίζοντας 2

Ορίζοντας 2

Ορίζοντας 2

270 x 200 x 50 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Προσωπική συλλογή, 2000