Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Ορίζοντας 1

Ορίζοντας 1

Ορίζοντας 1

270 x 200 x 60 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Προσωπική συλλογή, 1999