Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Μπλε DNA

Μπλε DNA

Μπλε DNA

75 x 60 x 40 cm

Χρωματισμένος χάλυβας

Προσωπική συλλογή, 2006