Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Μνημείο οικογένειας Βισβίζη

Μνημείο οικογένειας Βισβίζη

Θρακικοί Αγώνες του 1821, οικογένεια Βισβίζη

300 x 350 x 200 cm

Μπρούτζος, μάρμαρο

Παραλία Θεσσαλονίκης, 1995