Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Μικρή Έλλειψη

Μικρή Έλλειψη