Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Μεγάλη Έλλειψη

Μεγάλη Έλλειψη

Μεγάλη Έλλειψη

300 x 1300 x 500 cm

Χρωματισμένος χάλυβας, καθρέπτες coolight, φωτισμός neon

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θεσσαλονίκη, 2000