Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Μήτις

Μήτις

Μήτις

80 x 200 x 60 cm

Μέταλλο σκραπ, εργαλεία / μηχανικά εξαρτήματα χρωματισμένα, οξειδωμένα

Προθήκη plexiglass, φως φθορίου

Προσωπική  συλλογή, 2012