Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Και εγω στο χάος..

Και εγω στο χάος..

Και εγω στο χάος..

255 x 500 x 300 cm

Χρωματισμένος χάλυβας, οξειδωμένος χάλυβας, καθρέφτης cool light, φωτισμός νέον

Προσωπική συλλογή, 2012