Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Κήπος της Φιλίας . . .

Κήπος της Φιλίας . . .

Κήπος της Φιλίας και της Δημιουργίας

200 x 700 x 50 cm

Οξειδωμένος χάλυβας, σκραπ, φως

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Θεσσαλονίκη, 2012