Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Επιτύμβια

Επιτύμβια

Επιτύμβιες στήλες

190 x 33 x 33 cm ( έκαστη )

Οξειδωμένος χάλυβας, μέταλλο σκραπ, χρώμα

Προθήκη plexiglass, μπλε φωτισμός

Προσωπική συλλογή, 2012