Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Δομή 1

Δομή 1

Δομή 1

1300 x 500 x 120 cm

Χρωματισμένο μέταλλο με φως

Προσωπική  συλλογή, 2001