Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Δεσμός 1

Δεσμός 1

Δεσμός 1

70 x 20 x 20 cm

Μέταλλο σκραπ, οξειδωμένος χάλυβας, χρώμα

Ιδιωτική συλλογή, 2011