Γιώργος Τσάρας Γλυπτική Αιγαίο

Αιγαίο

Αιγαίο - Δυναμική Αναζήτηση Ενέργειας

45 x 45 x 10 cm

Οξειδωμένος χάλυβας KORTEN, οξειδωμένος χαλκός

Προσωπική Συλλογή, 2002